ENDEES
VOXEMA
Hem
Varför digitalt?
Produkter
Användningsområden
Beställa
Service/support
Om Voxema/kontakt
Kontakta oss · Om Voxema · Senaste nytt · Aktuella möten · Bli ÅF · Om hemsidan

Lärares heshet ger sämre undervisningsresultat


Heshet påverkar
\"ont  
Läs mer på http://www.svd.se/nyheter/inrikes/hesa-larare-ger-samre-forstaelse_8041240.svd
Om lärarna är hesa blir det svårare för eleverna att ta till sig vad de säger. Forskare i Lund vill att lärare ska få mer utbildning i att hantera sin röst för att förebygga problem.

– Preventiv röstvård ger tydlig effekt och det är ganska små medel som behövs. Det här är ett arbetsgivaransvar, säger universitetsadjunkt Viveka Lyberg Åhlander vid Lunds universitet.

Tillsammans med Birgitta Sahlén, professor i logopedi, har hon i ett försök låtit 80 åttaåringar i två grupper lyssna på röstmeddelanden med instruktioner. Den ena gruppen fick instruktioner med ”normal” röst, den andra med en hes röst.

Redan vid de enklare uppgifterna var barnen som hörde den hesa rösten mer tveksamma till vad de förväntades göra och när uppgifterna blev svårare gjorde barnen i gruppen med den hesa rösten mera fel.

- Slutsatsen är att en hes röst kan tänkas påverka barnens förmåga. Vi ser en omedelbar effekt, däremot vet vi ju inte hur det påverkar på sikt i klassrummet — om barnen så småningom vänjer sig, säger Viveka Lyberg Åhlander.

TYPISKT RÖSTYRKE

Läraryrket är ett röstyrke – rösten är det viktigaste arbetsredskapet.
Lärare är den yrkesgrupp som oftast söker hjälp för röst-problem.
Kvinnor får oftare än män diagnosen rösttrötthet. Den yttrar sig i obehagskänsla och värk i halsen, rösten blir monoton och knarrig.

Enkla tips för att förebygga heshet är att bukandas, försöka slappna av med sänkta axlar, dricka vatten och att låta rösten vila när man är förkyld.
Källor: lärarförbundet, arbetsmiljöverket (tt)

Hon tycker att det är märkligt att grundläggande kunskaper om röst, kommunikation och rumsakustik saknas på flera lärarutbildningar. Blivande skådespelare får däremot fortlöpande träna sina röster under sin utbildning.

– Det är ingen större skillnad mellan lärare och skådespelare när det gäl- ler de röstmässiga kraven, säger hon.

HESHET ÄR VANLIGT BLAND LÄRARE

Studien visar att när uppgifterna blev svårare för barnen så gjorde barnen i gruppen med läraren med den hesa rösten mera fel.

– Slutsatsen är att en hes röst kan tänkas påverka barnens förmåga. Vi ser en omedelbar effekt, däremot vet vi ju inte hur det påverkar på sikt i klassrummet – om barnen så småningom vänjer sig, säger Viveka Lyberg Åhlander.

Därför ska forskarna gå vidare och studera röstens betydelse i riktiga undervisningssituationer. Viveka Lyberg Åhlander vill även titta närmare på lärarnas möjligheter att
få hjälp att vårda sin röst. Heshet är ett känt problem bland lärare. Oväsen i många klassrum gör att lärarna lätt hamnar i en ond cirkel när det tvingas höja rösten och därmed bidrar till en ännu bullrigare ljudmiljö.

Det sliter på lärarnas halsar samtidigt som elevernas inlärning riskerar att bli sämre. Studier visar att buller försämrar inlärningsförmågan och gör att man dessutom lättare glömmer det man lärt sig.
Solarit AB tar över Voxema 2018-02-09

Rösten i skolan. Rummets påverkan på rösthälsan - … 2018-02-09

65 till 80 procent av alla patienter hos logopeder… 2017-12-03

Senaste Nytt
Visa fler>>


Beställ / webshop