ENDEES
VOXEMA
Hem
Varför digitalt?
Produkter
Användningsområden
Beställa
Service/support
Om Voxema/kontakt
Kontakta oss · Om Voxema · Senaste nytt · Aktuella möten · Bli ÅF · Om hemsidan

Försäkringskassans roll när man söker arbetshjälpmedel


Rehabilitering och vem som söker arbetshjälpmedel
\"Försäkringskassan\"  
Om man varit eller är sjukskriven för röstohälsa som kan kopplas till arbetsplatsen så är också Försäkringskassans roll att se till att den försäkrade kommer tillbaka in i arbetet igen. Så här skriver Arbetsmiljöverket;

"Försäkringskassan ska i samråd med den försäkrade se till att behovet av rehabilitering klarläggs. De ska se till att arbetsgivaren vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering. Försäkringskassan kan vid behov kalla arbetsgivaren och andra aktörer till ett avstämningsmöte. Syftet med ett sådant möte är dels att klarlägga vilka arbetsuppgifter den anställde på grund av sin sjukdom kan och inte kan utföra, dels att ta ställning till vilka åtgärder som krävs för att den anställde ska komma tillbaka i arbete. Mötet ska fokusera på en plan för en återgång i arbete. Vid avstämningsmötet kan till exempel facklig representant, behandlande läkare, företagshälsovården och Arbetsförmedlingen närvara om arbetstagaren samtycker till detta.
Det är Försäkringskassan som samordnar och utövar tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten enligt bestämmelserna i 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken."
http://www.av.se/teman/arbetsanpassning/forsakringskassan/

Detta ligger inom ramen för arbetsanpassning.
Det är viktigt att det är arbetsgivaren som söker arbetshjälpmedel och inte den anställde. Om den anställde slutar vid arbetsplatsen så kan han/hon bli ersättningsskyldig för hjälpmedlet eftersom det är kopplat till arbetsplatsen. Nackdelen är att den anställde inte får använda arbetshjälpmedlet på sin fritid.Solarit AB tar över Voxema 2018-02-09

Rösten i skolan. Rummets påverkan på rösthälsan - … 2018-02-09

65 till 80 procent av alla patienter hos logopeder… 2017-12-03

Senaste Nytt
Visa fler>>


Beställ / webshop