ENDEES
VOXEMA
Hem
Varför digitalt?
Produkter
Användningsområden
Beställa
Service/support
Om Voxema/kontakt
Kontakta oss · Om Voxema · Senaste nytt · Aktuella möten · Bli ÅF · Om hemsidan

Pressmeddelande från Voxema


VÄRLDSPREMIÄR FÖR DIGITAL RÖSTFÖRSTÄRKARE
\"röstförstärkare-lite…\"  
Voxema AB har som första bolag i världen utvecklat en digital röstförstärkare. Nuvarande analoga produkter kan inte filtrera talet, ta bort onödiga störande ljud eller lösa den besvärliga rundgångsproblematiken. Detta är nu löst med Voxemas produkt VoxAmp. Genom utvecklandet av en digital programvara har Voxema, tillsammans med logopeder, utvecklat en produkt som hjälper såväl den person som har tillfälliga röstproblem (rösttrötthet) som personen med mer bestående röstproblem.

Var tredje person i yrkeslivet har ett arbete som belastar rösten. Inom många yrkesgrupper finns det uppenbara problem med rösten och många är sjukskrivna för röstproblematik. Eftersom sambandet arbetssituation-röstproblem är svårt att fastställa, erkänns problemen sällan fullt ut som arbetsskada. Svenska logopeder hävdar att 350 000 svenskar årligen har problem med sin röst.

I dag har många lärare, fritidspedagoger och anställda vid förskolor och callcenters problem med sin röst. Men när läkare undersöker stämbanden så är skadorna svåra att upptäcka till och med på bilder med höghastighetskamera.

Många problem kan undvikas genom att den som känner irritation och ansträngning av sin röst omedelbart börjar använda en digital röstförstärkare. Det avlastar rösten och förtydligar talet så personen därmed får mindre ansträngning på sin röst. De flesta vilar annars inte rösten, utan fortsätter att anstränga en redan hårt ansträngd röst ännu mera. Det ger större problem med rösten och kan orsaka skador på stämbanden. Forskning har visat att OM en ansträngd röst snabbt blir avlastad, så finns stora chanser att röstproblemen inte blir utvecklade. Majoriteten som kommer till en logoped får diagnosen fonasteni (rösttrötthet) vilket är kopplat till för hård belastning på rösten.

- Allt fler logopeder pekar nu på att majoriteten av de patienter som söker sig till logoped är lärare, säger Jan Rejdnell, grundare av Voxema. Under senare år har allt fler lärare sökt för röstohälsa. Länge har problemen betraktats som individproblem, men nu börjar man få upp ögonen för att skadorna är arbetsrelaterade, fortsätter Jan Rejdnell.

Undersökningar pekar entydigt på att medarbetare på arbetsplatser som har en hög ljudnivå, som till exempel inom skolan, anstränger sin röst omedvetet mycket mer än på andra arbetsplatser. Omedvetet höjer man rösten och försöker överrösta. Istället för att anstränga rösten genom att höja den, så bör man använda en röstförstärkare. Effekten blir då att den som använder en bra röstförstärkare behåller en lägre nivå på sin röst och till med sänker sin röst. Därmed minskar belastningen på rösten.

Mer än var tionde lärare har uppenbara problem med sin röst. Det är inte akustiken i klassrummen som är boven i dramat. Problemet är bland annat störande ljud, har forskare slagit fast i en ny studie (”Voice use in teaching environments: Speaker’s comfort”, 2011, Viveka Lyberg Åhlander).

Denna vetenskapliga studie visar att 13 procent av tillfrågade lärarna säger att de ofta eller alltid har problem med rösten. Röstproblemen finns, enligt studien, hos lärare i alla åldrar och det var inte någon skillnad mellan könen. Många fler ligger i riskgruppen att utveckla röstohälsa. Hela 36 procent uppgav att de har så svåra besvär med rösten att de ofta tvingas sjukskriva sig. De lärare som har problem med sina röster lider mycket av det. En del får så svåra problem att de till slut tvingas byta yrke.

Studien visar också att de flesta är okunniga om hur de skall hantera sin röst, vilket leder till överbelastning av rösten och till sist skador. Problemen skulle kunna förebyggas om röstträning ingick i exempelvis lärarutbildningen. Så är det inte i dag.

När väl röstohälsan är ett faktum kommer omedelbart kraven på arbetsgivaren kring ombyggnation av undervisningslokalerna. Det kan röra sig om utestängande (isolering) av störande ljud, ventilationsanläggningar, ombyggda klassrum etc. Arbetsmiljölagen är entydig – det är ett ansvar för arbetsgivaren att ordna arbetsmiljön om man kan relatera röstproblematiken till dessa.

Orsaken till varför det inte tidigare tagits fram en digital röstförstärkare hänger samman med två saker. Det ena är att den digitala tekniken under senare år har utvecklats mycket snabbt och därmed möjliggjort nya lösningar. Det andra är att det inte finns några patientföreningar för röstproblematik i världen. Därmed har det inte funnits någon påtryckningsgrupp för att få fram en bra digital röstförstärkare.

Kunskaperna kring röstproblematik finns hos de 1.800 licensierade logopederna i Sverige men det finns ingen utbildning om att använda sin röst som arbetsverktyg hos lärare och andra som dagligen behöver sin röst. Alltför många utvecklar därför röstproblem helt i onödan och kommer inte under behandling förrän 3-4 månader efter det att röstproblematiken uppstått. Denna tid kan användas med Voxemas digitala röstförstärkare VoxAmp för att avlasta rösten.


Solarit AB tar över Voxema 2018-02-09

Rösten i skolan. Rummets påverkan på rösthälsan - … 2018-02-09

65 till 80 procent av alla patienter hos logopeder… 2017-12-03

Senaste Nytt
Visa fler>>


Beställ / webshop
I Voxemas butik finns vår digitala röstförstärkare, extra högtalare, clips, väska och andra extra tillbehör.
Accepted Cards

Läs mer >>


Aktuella möten
Vi demonstrerar produkten på en rad orter i Sverige. Välkommen att anmäla dig till en kort demonstration av vad röstförstärkaren kan erbjuda. Om du har en grupp av intresserade kan vi ordna ett separat möte. Välkommen!Läs mer >>FacebookVoxema

Solarit AB
Humlegatan 27A
SE-722 26 Västerås
Sweden

info@voxema.se

+46 (0)21-338 01 70Läs mer >>