ENDEES
VOXEMA
Hem
Varför digitalt?
Produkter
Användningsområden
Beställa
Service/support
Om Voxema/kontakt

Digitala röstförstärkaren VoxAmp - en klass för sig


Med analoga förstärkare blir rösten förvrängd. Med en digital återskapas rösten och upplevs som talet egentligen talas. Den som använder digitala röstförstärkaren känner därmed igen sin egen röst.

\"kvinnliga  
Röstens egenskaper beror både på anatomiska förutsättningar och på hur rösten används.
Röstbeteendet går att förändra. Till det krävs träning och åter träning.
Lärare är den yrkesgrupp som oftast söker medicinsk hjälp för röstproblem. Det beror på att det är den yrkesgrupp som använder rösten dagligen i olika miljöer och situationer inför en grupp.

De flesta av patienterna som kommer till läkare/logoped med diagnosen rösttrötthet är kvinnor. Kvinnors röster är ljusare och svagare i styrka. Kvinnor höjer därför rösten för att höras. Förutom att vara ljusare, har kvinnorösten inte lika täta övertoner som mansrösten och är en av flera förklaringar till varför kvinnoröster är svåra att uppfatta i vissa akustiska miljöer.

En kvinnlig lärares stämband svänger över en miljon gånger under en vanlig arbetsdag om hon pratar 20 procent av tiden – en manlig lärares stämband endast ca. en halv miljon. En mansröst har i snitt 100 svängningar per sekund (en frekvens på ca 100 Hz) medan kvinnans betydligt kortare stämband svänger ungefär dubbelt så snabbt.

Doktorsavhandlingar pekar på att en person som når fram med sin röst på ett övertygande sätt får åhörarnas uppmärksamhet och intresse mot en person som har problem att nå fram med sin röst och därmed budskap. Därför är det viktigt att rösten återges på ett så tydligt och bra sätt som möjligt. En analog återgivning ger aldrig den korrekta röståtergivningen det gör däremot en digital förstärkning och därmed återgivning.


I skriften ”Rösten ditt viktigaste redskap” skriver Lärarförbundet:

”I de flesta diagnosgrupper med röststörningar utgör kvinnor en majoritet. Den vanligaste diagnosen är fonasteni, dvs. rösttrötthet. Vid fonasteni är vanliga symtom obehagskänsla och värk i halsen. Man harklar sig också ofta och rösten blir ibland instabil. Det är svårt att öka röststyrkan, men framför allt känner man sig trött i rösten. Rösten blir då ofta monoton och knarrig. Men även en person vars röst låter ganska bra kan ha fonasteni och uppleva kraftiga besvär.”

Rösttrötthet dvs. fonasteni går att förebygga genom att använda en digital röstförstärkare som avlastar rösten. Så fort man börjar känna ansträngning av rösten så skall man hänga på sig/koppla in en digital röstförstärkare. Det mår man själv bra av och det framförda budskapet fortsätter att gå fram till gruppen. Om man fortsätter att anstränga rösten utan avlastning pekar undersökningar på att personalen då ofta klagar över torr och instängd luft, damm, smuts och buller, samtidigt som de upplever symtom som trötthet, halstorrhet och även heshet. Krav på dyrbar ombyggnation och sjukskrivningar blir då ett resultat. Arbetsgivaren har alltså allt att vinna med att hjälpa personal som har problem/ansträngning med rösten.

Digital återgivning
\"digitalt  
Med analoga förstärkare blir rösten förvrängd. Med en digital återskapas rösten och upplevs som talet egentligen talas. Den som använder digitala röstförstärkaren känner därmed igen sin egen röst.

Uteffekten på Voxemas röstförstärkare är minst dubbel så hög som vilken annan analog röstförstärkare som helst på världsmarknaden. Det är möjligt genom det digitala program som vi konstruerat. Programmet har följande fördelar:
- Tar bort onödiga smackljud och man får ett tydligare och högre ljud.
- ”Trycker samman” ljudet i en jämn förstärkning över hela frekvensregistret från 0 – 14 000 Hz.
- Skapar ett belöningssystem som automatiskt stänger av röstförstärkaren några sekunder om man tar i för hårt med sin röst (för att inte anstränga rösten i onödan).
- Eliminerat all rundgång samt skapat ett filtreringssystem som skapar tydligare tal.
- Programmet har skapat två olika lägen för varierande miljö och röstsituationer. Kan lätt ställas om i den situation man befinner sig.
- Programmet i röstförstärkaren anpassar sig efter rösten/röstproblemet.

Detta är några punkter vad ett digital program i en röstförstärkare kan åstadkomma i förhållande till en analog röstförstärkare. Programmet kan hela tiden förbättras med olika filtreringssystem och känsligare mikrofoner vilket kan anpassas för olika miljöer och situationer. Inom kort kommer även möjligheten att sända talet från digitala röstförstärkaren trådlöst (Blue Tooth). Detta innebär att mobiltelefoner kan ta emot och förmedla talet i ett uppkopplat samtal. Det innebär en stor förändring för många som har problem med sin röst. Talet i mobiltelefonen blir tydligare och bättre.


Teknik
En DSP eller signalprocessor är en processor som är särskilt anpassad för signalbehandling.
Dessa återfinns i många olika apparater där signaler behöver behandlas. T.ex Mobiltelefoner, nätverkskort, CD-spelare osv. DSP-processesorer är konstruerade mer specifikt för den uppgift den ska lösa vilket gör att den är mycket snabbare än vanliga CPU-er på detta men är långsammare på annat.

Uppgifter som lämpliga att ha en DSP till är:

FFT - Fast Fourier transforming
Filtrering av bland annat ljud
Avancerad bitmanipulation
CRC-beräkningar


Tillämpning av DSP för digital röstförstärkare:
Som ljudprocessor kan en signalprocessor byggas in i förstärkare, basar och annan HiFi utrustning och kan i kombination med avancerad mjukvara användas för att justera ljudets karaktär utan att försämra kvalitén på ljudet. Detta har inte varit möjligt förrän på senare år tack vare högupplöst digitalteknik. Häri ligger huvudskälet till att Voxema har valt att använda sig av den digitala tekniken i produkten.

Att definiera den absolut optimala ljudreferensen är utopiskt eftersom det alltid finns en egen personlig smak som referens i jakten på det "perfekta" ljudet. Det blir alltid en subjektiv bedömning som slutligen avgör, vilket leder till att det också finns stora variationer på vilken typ av ljud man gillar. DSP-tekniken ger dig friheten att exakt justera ljudet så att det låter "perfekt" i dina öron.


Praktiska tillämpningar möjliggjorda av den digitala tekniken för Voxemas röstförstärkare:
\"digitalt  
Filtrering
Röstförstärkaren måste ha olika typer av filter för att kunna uppehålla den ljudkvalité samt funktioner som Voxema eftersträvar.

Ljudfilter
Detta filter måste kunna filtrera bort flera typer av ljud så som smackljud, flåsljud,
skrapljud, vind, buller mm.

Störningsfilter
Filtret ska filtrera bort störningsljud som kommer från mobiltelefoner eller annan elektrisk utrustning som kan störa.

Volym, Straff & Belöning
Röstförstärkaren har steglös volymkontroll som är anpassad efter flera typer av miljöer t.ex. Inomhus, kontor, möten, utomhus, på stan, större folksamlingar, krogen mm, så man kan föra ett normalt samtal. Inbyggt finns ett straff- & belöningssystem. När man talar/viskar för högt i förhållande till sin röst så ”straffar” den dig genom att stängas av några sekunder. Du lär dig att istället att höja volymen på röstförstärkaren istället för att höja rösten. Belöningen blir en mindre ansträngd röst.Solarit AB tar över Voxema 2018-02-09

Rösten i skolan. Rummets påverkan på rösthälsan - … 2018-02-09

65 till 80 procent av alla patienter hos logopeder… 2017-12-03

Senaste Nytt
Visa fler>>


Beställ / webshop
I Voxemas butik finns vår digitala röstförstärkare, extra högtalare, clips, väska och andra extra tillbehör.
Accepted Cards

Läs mer >>


Aktuella möten
Vi demonstrerar produkten på en rad orter i Sverige. Välkommen att anmäla dig till en kort demonstration av vad röstförstärkaren kan erbjuda. Om du har en grupp av intresserade kan vi ordna ett separat möte. Välkommen!Läs mer >>FacebookVoxema

Solarit AB
Humlegatan 27A
SE-722 26 Västerås
Sweden

info@voxema.se

+46 (0)21-338 01 70Läs mer >>